Корнинська сільська рада
Рівненський район Рівненська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Проект щодо оцінки впливу на навколишнє середовище в період будівництва ДНЗ в с. Колоденка. Заява про екологічні наслідки під час будівництва

Дата: 04.01.2022 11:14
Кількість переглядів: 373

ЗАЯВА   ПРО   НАМІРИ

1. Інвестор    (замовник):   Департамент  з  питань  будівництва  та  архітектури               Рівненської обласної  державної  адміністрації

Поштова   адреса:  33028, м. Рівне,  Майдан  Просвіти, 1,  тел. 63-32-32         

                     

2. Місце   розташування   майданчиків   (трас)   будівництва  (варіанти):

об’єкт знаходиться по вул. Свободи, 14 в с. Колоденка Рівненського району Рівненської області

 

3. Характеристика діяльності  (об'єкта):  будівництво дошкільного навчального закладу на 80 місць (4 дошкільні групи, в т.ч. одна інклюзивна на 15 дітей), тіньових навісів з груповими майданчиками для дітей, фізкультурного і господарського майданчиків, водозабірних свердловин, пожежних резервуарів, трансформаторної  підстанції, а також забезпечення об’єкту всіма необхідними енергетичними ресурсами та благоустрій території.

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт  не внесено до переліку видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягати оцінці впливу на довкілля.

Транскордонного впливу немає.

4.  Соціально – економічна   необхідність   планованої  діяльності:  будівництво ДНЗ  пов’язане з необхідністю збільшення місць в дошкільних навчальних закладах

5.  Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

      земельних: 1,7437 га;

      -  енергетичних: витрати електроенергії – 416,6 тис.кВт?год/рік;

      -  водних:  4,288 тис. м3/рік;

      -  трудових: 25 працівників

 

6. Транспортне    забезпечення   (при   будівництві   і   експлуатації):    транспорт   підрядника при будівництві, при експлуатації - транспорт замовника.

 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих  речовин в атмосферному    повітрі;    забезпечення    безпечного   поводження   з   відходами;    забезпечення нормативних показників очищених стічних вод.

     Розглядається в одному варіанті.

8. Необхідна   еколого -   інженерна   підготовка   і   захист   території   за варіантами: не потрібна.

 

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє природне середовище:

    - вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації об’єкту  відсутній;

  - вплив  на   повітряне   середовище:  при   експлуатації  присутні  викиди   забруднюючих   речовин в  атмосферу  від  стоянки  автотранспорту;  при  будівництві  присутні   викиди  від автотранспорту і будівельної техніки;

    - вплив на грунти: можливе  забруднення  твердими  побутовими  відходами  (ТПВ)  та  будівельними   відходами,  що   утворюються   під   час   будівництва;   очищеними стічними водами під час ґрунтової фільтрації

    - вплив на геологічне середовище відсутній;

 -  вплив на водне середовище – господарсько-побутові стічні води

 -  вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні викиди - відсутній.

Вплив  на  навколишнє  соціальне  середовище  (населення) – позитивний.     

 Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

 

10. Відходи  виробництва   і  можливість   їх   повторного   використання,  утилізації,  знешкодження  або   безпечного  захоронення тверді побутові відходи тимчасово   зберігаються   в   закритих  контейнерах  на  території  з   подальшим вивозом  на  санкціоноване  сміттєзвалище;  виробничі відходи (грубі відходи і зневоднений осад з очисних споруд) тимчасово  зберігаються   в закритих контейнерах з подальшим вивозом на санкціоноване сміттєзвалище.

 

11. Обсяг  виконання  ОВНС:  у  відповідності  з ДБН А.2.2-1-2003  «Склад  ізміст  матеріалів   оцінки   впливів   на  навколишнє  середовище   (ОВНС)  припроектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

 

12. Участь   громадськості:   розповсюдження    «Заяви   про   наміри»   і   «Заяви про      екологічні    наслідки»    через     засоби     масової      інформації.   Доступ громадськості   до   матеріалів    проекту  ОВНС,   врахування  заяв  та  звернень громадських   організацій   та  об’єднань,  окремих  громадян.   Ознайомитись  з матеріалами, надати запитання та пропозиції можна за адресою замовника

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА

 

 Робочий проект «Будівництво дошкільного навчального закладу по                                вул. Свободи, 14 в с. Колоденка Рівненського району» виконаний в 2021 році.            

Мета будівництва – збільшення місць в дошкільних навчальних закладах.

Земельна  ділянка  загальною  площею 1,7437 га, на  якій розміщений об’єкт проектування, знаходиться в центральній частині с. Колоденка по вул.  Свободи, 14 і межує: з північної, східної і південної сторін – індивідуальна житлова забудова; із західної сторони – землі запасу. Основні техніко-економічні показники по генплану:

-   площа забудови – 1427,3 м2;

-   площа мощення – 4105,3 м2;

-   площа озеленення – 11904,4 м2;

-   відсоток забудови – 8,19 %;

-   відсоток озеленення 68,27 %;

-   відсоток мощення – 23,54 %.

Дитячий дошкільний заклад розрахований на 80 дітей (4 групи), являє собою двохповерхову будівлю з підвальним поверхом і техпідпіллям складної форми в плані, що становить собою блочну структуру. Складається з блоку медичних приміщень, харчоблоку, пральні, службово-побутових приміщень, залів для музичних і фізкультурних занять та дитячих групових осередків.

На ділянці дошкільного навчального закладу передбачені такі функціональні зони: зона групових майданчиків, фізкультурно-спортивна, зона відпочинку, господарська зона. Зони розмежовуються живою огорожею - висадка спіреї японської «Goldflame».

У зоні групових майданчиків передбачено: майданчики для дітей дошкільного віку від трьох до шести років; тіньові навіси площею 45,9 м2 кожен, що відповідають кількості групових майданчиків. Спортивно - ігрова зона ДНЗ включає фізкультурний майданчик для дошкільних груп, на якому передбачено: місце для гімнастичних снарядів, бігова доріжка, яма для стрибків, місце для рухливих ігор та розвиваючих вправ.

В господарській зоні розміщені усі будівлі та споруди, що забезпечують функціонування дошкільного навчального закладу: місце для сміттєзбірників; трансформаторна підстанція; місце вибивання килимів.

Проектом передбачається теплопостачання дошкільного навчального закладу від індивідуальної котельні на базі двох моноблочних теплових насосів «Aermec» NRK-0600  типу повітря-вода (розчин гліколю до 50%) та двох електричних котлів Дніпро КЕО 120 , що працюють у взаємозамінному режимі.

За межею землекористування об’єкту, вздовж проїзду з вулиці Свободи, передбачено тимчасову стоянку для автомобілів відвідувачів на 18 машино-місць. 

Водопостачання об’єкту передбачається від проектованих свердловин                      (1-робоча, 1-резервна), які розташовані в північно-західній частині земельної ділянки. Згідно робочого проекту, дебіт свердловини становить 4,0 м3/год, глибина – 65 м. Свердловина облаштовується заглибним насосом ЕЦВ-4. Розрахункові витрати води згідно робочого проекту становлять  4,288 тис. м3/рік.

Стічні води відводяться запроектованою самопливною каналізаційною мережею Д=100-160мм в запроектовані локальні очисні споруди TZ Biotal-10-MPW-S-R. Технологія очистки господарсько-побутових стічних вод базується на використанні механічних (відстоювання) та біологічних (аеробне окислення) методів. Очищені і знезаражені стічні води з установки потрапляють в підземний сталевий резервуар об’ємом 50 м3 з подальшим вивозом згідно заключних угод. Безпосередній скид води у водоносні горизонти грунту відсутній.

Розрахунок  забруднення  атмосфери  проведений  за  допомогою  ПК «ЕОЛ 2000[h]»  з  урахуванням  значень   фонових   концентрацій. На основі проведеного розрахунку розсіювання одержані максимальні концентрації альдегіду пропіонового, які не перевищують допустимих норм в розрахункових точках  і становлять 0,7981 ГДК.

При будівництві ДНЗ шумовий вплив від будівельної техніки та автотранспорту носить тимчасовий характер. Сумарний рівень шуму від роботи основної будівельної техніки в напрямку розміщення житлової забудови становитиме – 45,8 дБА, що не перевищує гранично-допустимих рівнів (ГДР).

Проведення будівельних робіт супроводжується утворенням відходів будівництва (відходи будівельних робіт) та побутових відходів. Місця тимчасового зберігання відходів облаштовані та утримуються відповідно до умов діючих санітарно-гігієнічних норм і правил. Всі утворені відходи по мірі накопичення передаватимуться спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених угод.

Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальний при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом в частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації об’єкту.

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на повітряний простір.

За умови відсутності наднормативної кількості викидів  забруднюючих речовин, можливих серйозних аварійних ситуацій, ступінь екологічного ризику об’єкта визначається як прийнятний.

 

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь